Международен конкурс по програмиране за деца Codeavour 2019, организиран от STEMpedia

Възпитаниците на СУ ”Сава Доброплодни” – гр. Шумен се включиха в Международен конкурс по програмиране за деца Codeavour 2019. Целта на конкурса е да насърчи децата да развият интерес към програмирането и STEM. Задачата бе да измислят иновативни начини за постигане на една от 17-те глобални цели за устойчиво развитие, поставени от Общото събрание на ООН за 2030 г. Учениците Алейна Реджебова, Иванина Кунчева, Димитрия Марчева и Стефан Серафимов с р-л Лейля Басриева получиха своите сертификати.