Научна конференция с международно участие – „География, регионално развитие и туризъм”

На 25 и 26.10.2019г. в ШУ „Епископ Константин Преславски” се проведе втората научна конференция с международно участие – „География, регионално развитие и туризъм”. Ученикът Салимехмед Ниязи от 10″б” клас и неговия преподавател по география и икономика – Веселин Жечев, участваха с доклад на тема: „Бялото злато на Североизточна България”. Разработката е посветена на находищата на каолина в България и възможностите за неговото добиване и използване.