Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Мерки за справяне с насилието и агресията

Държавна агенция за закрила на детето

 

 

 

Информация за социалните услуги в общността за деца

 

 

 

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

 

 

Превенция на насилието и агресията – добри практики

 

 

 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в

Средно училище „Сава Доброплодни“- Шумен

 

 

Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз в СУ “Сава Доброплодни” – град Шумен

 

 

Правила за уведомяване на институциите при случаи на насилие и тормоз В СУ “Сава Доброплодни” – гр. Шумен