BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Мерки за справяне с насилието и агресията

Държавна агенция за закрила на детето

 

 

 

Информация за социалните услуги в общността за деца

 

 

 

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

 

 

Превенция на насилието и агресията – добри практики

 

 

 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в

Средно училище „Сава Доброплодни“- Шумен

 

 

Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз в СУ „Сава Доброплодни“ – град Шумен

 

 

Правила за уведомяване на институциите при случаи на насилие и тормоз В СУ “Сава Доброплодни” – гр. Шумен