В Шумен стартира проект „Младежка мобилна еколаборатория – здраве от нас за всички вас“. В инициативата, която ще продължи до 1-ви август, партньори са СУ „Сава Доброплодни“, НВУ и Община Шумен. От нашето училище са включени ученици от 8., 10. и 11. класове с ръкводители Ангел Ангелов и Елисавета Димова. Проектът има за цел да повиши екологичното възпитание и образование  на младите хора в обществото на община Шумен. Обученията са насочени към младежки организации, които инициират извънкласни дейности с цел развиване на екокултура  и пряко въздействат и организират различни по рода си дейности на местно ниво. Идеята е чрез участието на младежите в различните екоинициативи да се акцентира върху опазване здравето на жителите в Община Шумен.