Ученически конкурс на тема „Моето устойчиво развитие. Моят живот“ бе организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси, Европа Директно Дупница и Европейския потребителски център. Конкурсът бе организиран в отговор на изискванията на Европейския зелен пакт и е посветен на един от основните приоритети на ЕС и на Новата програма „Еразъм +“ 2021 – 2027 – Околна среда  и борба с изменението на климата. Целта на конкурса бе в отговор на съвременните предизвикателства пред планетата да се даде възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за значимостта на личната позиция и отговорност спрямо бъдещето на планетата, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема. Сред представените идейни проекти бяха отличени седем – един от които  на учениците от 6. е клас (Аспарух Атанасов, Елица Господинова, Иван Великов, Ина Рачева и Тууче Бейсим) с класен ръководител г-жа Мая Бойчева. Учениците представиха оригинален подход  към значимата тема за климатичните промени, настъпващи  в резултат на съвременния начин на живот и на дейността на човечеството.