Успешната реализация на проекта по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ за 2020 г. и създаването на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ разположен в подпокривното пространство, даде увереност на училищното ръководство да търси възможности за преустройство и на останалата необитаема част под покрива.

 

След одобрение на представен идеен проект с обект Преустройство и реконструкция на западна част на подпокривно пространство (разширяване на учебна площ) към СУ “Сава Доброплодни”, гр. Шумен от Министерство на образованието и науката, училището получи финансиране за изпълнение на строително-ремонтни дейности, съгласно Постановление № 262 от 29.07.2021 г. на Министерски съвет в общ размер на 219 348 лв.

 

Предприетите действия за реализиране на този обект до момента включват завършено проектиране във фаза технически проект, който предстои да бъде съгласуван с контролните институции и да се стартират ремонтните дейности.

 

Чрез реализиране на това преустройство ще се обособят кабинети за индивидуална работа по музика, изграждане на професионално звукозаписно студио, ателиета по рисуване и кабинети за групови занятия по музика. Всички кабинети ще разполагат с прозорци тип „Табакера“ и скатен покрив, което ще раздвижи скучната квадратна класна стая и ще създаде модерна и зареждаща обстановка за хората на изкуството. В широкото фоайе около проектираното стълбище ще се обособи просторна зона за отдих разделена на отделни кътове обзаведени с подиуми и пуфове.

 

Настоящото състояние на пространството:

 

Очаквани резултати:

 

 

Постигнати резултати