Екипът от Средно училище “Сава Доброплодни” Илина Коцева и Салимехмед Ниязи от ХІ б клас, Мартин Цолов от Х б клас и  Румяна Буковалова, педагогически съветник, бяха наградени за успешната си работа по иновативен международен проект, иницииран от Европейската комисия и озаглавен “Open Cohesion School” на 27.11.2020 г. Те работиха съвместно с участници от ППМГ, ПГГЧЕ и ПГИ. Получиха сертификати от Европейската комисия и награди от Администрацията на Министерския съвет и Община Шумен. В онлайн събитието се включиха представители на кметското ръководство, директори на училища, учители и гости. В България проектът премина под мотото “Детективи на европейски проекти”. Целта му бе ученици и учители да усвоят умения за провеждане на ефективно гражданско наблюдение на реализирани с подкрепата на европейските фондове проекти, като използват “отворени данни”, публикувани в Единния информационен портал на Структурните фондове ИСУН 2020, други статистически данни, срещи с бенефициенти, анкети с местната общност и публикации в медиите. Учениците наблюдаваха проект за подобряване на градската среда, реализиран от Община Шумен с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие. Национално жури постави шуменския отбор на второ място след отбора на Силистра. По време на онлайн награждаването 12-те шуменски детективи представиха резултатите от своята работа и обясниха защо проектът е бил важен и полезен за тях. Те благодариха на експертите от Областния информационен център за логистичната подкрепа, предоставена по време на работата по проекта. Зам.-кметът на Община Шумен Росица Антонова благодари на учениците и техните учители за коректната работа и прие техните препоръки за нови проекти, с които Община Шумен да  изгради велоалеи, още зелени площи и енергоспестяващо осветление в града. В своето видеообръщение към участниците представителят на екипа ментори от Италия, вдъхновили ЕК за този проект, Джанмарко Гуаццо благодари на учителите и учениците за добре свършената работа и изрази надежда, че придобитите знания ще им послужат и в бъдеще при изразяване на активната им гражданска позиция за решаване на значими за местната общност проблеми. Поздравления и благодарности учениците и учителите получиха и от Петя Атанасова – експерт в отдел “Информация и комуникация” на Дирекция “Централно координационно звено” към Администрацията на Министерския съвет. Тя даде висока оценка на работата на шуменските детективи и на екипа на ОИЦ-Шумен.