Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието,
обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни
спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и
театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите
и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и
театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за
здравословен начин на живот.

Обхват на програмата:
Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на
територията на Република България от I до XII клас.

 

Модул 1. Изкуства
Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално

В СУ “Сава Дброплодни са сформирани 3 групи:

I група

Китарен ансамбъл

напрвление: музикално изкуство, категория инструментални гупи /оркестри

Ръководител: Тодор Янков 

II група

Вокален състав за изпълнение на народна песен – ансамбли

напрвление: музикално изкуство, категория вокални групи

Ръководител: Веселка Антонова

III група

Вокален състав класическа музика – академични хорове, ансамбли

напрвление: музикално изкуство, категория вокални групи

Ръководител: Христина Костадинова 

 

Модул 2. Спорт
Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове
В СУ “Сава Дброплодни са сформирани 3 отбора:
• баскетбол
• волейбол
• футбол

с ръководители Иван Сурков, Силвия Кондаклиева и Веселин Гацев