Образование, адекватно на изискванията на технологичния век, в който живеем, ще получават възпитаниците на СУ „Сава Доброплодни“ след реализирането на спечеления от учебното заведение проект за изграждане на STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) среда, обезпечаваща осъществяването на съобразен със съвременните достижения на науката образователен процес – проектно базирано обучение, мотивиране на учениците за активно учене чрез експериментиране, компетентностен подход.

 

СУ “Сава Доброплодни” е едно от петдесетте училища от цялата страна, попаднало в „голямата категория“ (финансиране до 300 000 лв.) на училищата, които ще получат финансова и организационна подкрепа от Министерство на образованието и науката по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Екипът, изработил и защитил проекта, е въодушевен от това своеобразно признание за качеството на предложените идеи, иновативния подход и положените усилия.

Директорът на училището – д-р Албена Иванова-Неделчева, благодари от сърце на всички, които са работили неуморно за създаването на този уникален проект – STEM център по природни науки, изследвания и иновации в СУ „Сава Доброплодни“, и заяви развълнувано: „Успешно преминахме през нелекия път на изготвяне и защита на проекта. Надежда и опора в предстоящата ни работа ще бъдат партньорите, без които този център не би могъл да стане реалност. Само заедно можем да постигнем по-добро бъдеще за нашите деца!“.