Националният конкурс „Млади таланти” е организаран от  Министерството на образованието и науката. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

  • Биология
  • Химия
  • Информатика
  • Инженерни науки
  • Материалознание
  • Математика
  • Медицина
  • Физика
  • Социални и хуманитарни науки
  • Екология

Научноизследователските проекти се представят на английски език.

На 29 април 2020 г. за първи път конкурсът се проведе дистационно поради извънредното положение в страната. До конкурса бяха допуснати само 17 проекта. Един от тях беше проектът „Биогаз за българското село“ на учениците Ивана Великова – 12б, Едже Басриева, Десислава Йорданова и Кристиян Петков от 10б клас. Учениците получиха една от двете специални награди на конкурса. Освен самият проект, техният принос е и към разширяване на „географията на конкурса“.

Национален конкурс “Млади таланти” – втори ден, 28.04.2020