УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Съгласно Графика на  дейностите по организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване в VІІ и в Х клас през учебната 2019-2020 година, определен със Заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, в периода 06 – 08 април 2020 г. се подават заявления за явяване на изпит по чужд език в VІІ и в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас. Във връзка със Заповед № РД 01-124/13.03.2020 г., изм. със Заповед № РД 01-154/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и цел запазване живота и здравето на учениците в условията на обявеното извънредно положение и разрастващата се епидемиологична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че срокът за подаване от учениците на заявления за явяване на НВО по чужд език в VІІ клас и в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас се удължава до 10.04.2020 г. като подаването ще става дистанционно. Заявленията се подават сканирани на следния електронен адрес: mail@suizku.com. При невъзможност за подаване на заявления по електронен пък по изключение същите се подават в канцеларията на училището.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език