BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Национално външно оценяване

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2021/2022 Г.

 

 

Дати за провеждане за учебната 2021/2022:

 

IV клас

учебен предмет дата начало
Български език и литература26 май 2022 г.10:00 часа
Математика27 май 20202 г.10:00 часа

X клас

учебен предметдатаначало
Български език и литература14 юни 2022 г. 09:00 часа
Математика16 юни 2022 г. 09:00 часа
Чужд език
(по желание на ученика)
17 юни 2022 г. по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности в периода 20 – 22 юни 2022 г. по график (по желание на всеки ученик)

VII клас

учебен предметдатаначало
Български език и литература14 юни 2022 г.10:00 часа
Математика16 юни 2022 г.10:00 часа
Чужд език (по желание на ученика)17 юни 2022 г. 10:00 часа

Заповед Р№ РД09-1805/ 31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в ІV клас, в VІІ клас и X клас през учебната 2021/2022 година


ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас


ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на Х клас


ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ