Областният управител проф. Стефан Желев проведе среща с ученици от СУ „Сава Доброплодни“ Шумен и разговаря с тях за ролята на местната власт по проблемите за опазване на околната среда. Срещата е част от проект на СУ „Сава Доброплодни“ по програма Еразъм+ КД2 под надслов: „Чист свят – щастливи хора!“ /Green World –Happy People/ и се финансира от ЦРЧР като номинирана национална агенция по програма Еразъм+.

 

Проф. Стефан Желев запозна учениците с действащите нормативни документи в тази област, представи някои от проектите, които се реализират в област Шумен и са насочени към подобряване на околната среда, сподели какви са проблемите и трудностите пред местната власт в изпълнението на политиките за опазване на околната среда, предпазване от замърсяване на средата около нас, съхранение на отпадъци и др.

 

Учениците Салимехмед Ниязи от 11-б клас и Жулиян Желязков от 12-в клас споделиха своя опит при реализиране на проекти и дейности, свързани с опазването на околната среда.

 

Проектът на СУ „Сава Доброплодни“ е на стойност 138 920 EUR, реализира се за периода 1.10.2020 – 30.09.2022г. и в него участват училища от Португалия, Литва, Полша, Румъния, Турция и България. Сред основните цели на проекта е повишаване на екокултурата сред младите хора и формиране на устойчиви навици за опазване на околната среда.