Преподаватели и ученици от 5 клас на СУ „Сава Доброплодни“ бяха на посещение в ОУ „Иван Вазов“ – гр. Харманли по Националната програма „Иновации в действие“. Визитата е част от двустранния обмен по Модул 2 „Форуми за иновации в образованието“, чийто първи домакин преди две седмици бе СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен. По време на мобилността преподавателите наблюдаваха урочни дейности в начална степен, а STEM урокът в пети клас бе посветен на защитата на дивата природа.

Благодарим за топлото посрещане и възможността да наблюдаваме интересни и вдъхновяващи уроци в ОУ „Иван Вазов“ – гр. Харманли.