ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Обществен съвет

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ

 

Заповед 1

 

Заповед 2

 

 

Председател: Иван Кавръков

Членове:
Йордан Димов
Йорданка Димитрова
Нина Архангелова
Драгомир Василев
Биляна Матеева
Мария Кайкова


 

Искане за провеждане на заседание на обществения съвет

ПРОТОКОЛ №1 /29.10.2016

ПРОТОКОЛ №2 /14.02.2017

ПРОТОКОЛ №3 /14.03.2017

ПРОТОКОЛ №4 /14.05.2017

ПРОТОКОЛ №5 /03.07.2017

ПРОТОКОЛ №6 /21.08.2017

 

Искане за провеждане на заседание на обществения съвет

ПРОТОКОЛ №7 /13.09.2017

ПРОТОКОЛ №8 /24.11.2017

 

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ №9 /22.12.2017

ПРОТОКОЛ №10 /27.04.2018

ПРОТОКОЛ №11 /30.07.2018

ПРОТОКОЛ №12 /10.09.2018

ПРОТОКОЛ №13 /23.10.2018

ПРОТОКОЛ №14 /04.01.2019

 

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ №15 /07.03.2019

ПРОТОКОЛ №16 /27.03.2019

ПРОТОКОЛ №17 /30.06.209

ПРОТОКОЛ №18 /03.07.2019

ПРОТОКОЛ №19 /12.09.2019

ПРОТОКОЛ №20 /18.11.2019