Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Олимпиади и състезания

Олимпиади и национални състезания
за учебната 2023/2024 година

 

Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г.  на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година

Заповед № РД09-3142/ 13.10.2023 г. ) за изменение на Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г.


График за провеждане на общинските кръгове на ученическите олимпиади през учебната 2023/2024 година в Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен


 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за ученик, навършил 16 години)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за родител, настойник)НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ


ЗНАМ И МОГА

общински кръг

    • дата на провеждане: 20.01.2024 г.

областен кръг

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

общински кръг

    • дата на провежане:  до 26.01.2024 г. 

областен кръг

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

общински кръг

областен кръг

РУСКИ ЕЗИК

общински кръг

    • дата на провеждане: до 14.01.2024 г. 

областен кръг

МАТЕМАТИКА

общински кръг

областен кръг

    • дата на провеждане: 11.02.2024 г. начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане:

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

общински кръг

    • дата на провеждане:  до 15.12.2023 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: до 02.03.2024. 
    • място на провеждане:

ФИЛОСОФИЯ

общински кръг

    • дата на провеждане: до 19.01.2024 г.

областен кръг

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ/ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

общински кръг

    • дата на провеждане: до 14.01.2024 г. 

областен кръг

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

общински кръг

областен кръг

ФИЗИКА

общински кръг

    • дата на провеждане: до 14.01.2024 г.

областен кръг

    • дата на провеждане: 18.02.2024 г., начален час: 14:00 ч.
    • място на провеждане: ПГМЕТТ „Христо Ботев”, гр. Шумен

АСТРОНОМИЯ

общински кръг

    • дата на провеждане:  до 13.01.2024 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 25.02.2024 г., начален час: 14:00 ч.
    • място на провеждане:

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

общински кръг

    • дата на провеждане: до 21.01.2024 г. 

областен кръг

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

    • дата на провеждане:  до 30.01.2024 г.

областен кръг


НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ


НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

общински кръг

областен кръг

 

НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ “ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

областен кръг

    • Заявление за участие – тук 
    • дата на провеждане: 21.03.2024 г., 12:00 ч. 
    • място на провеждане:
    • oтговори на задачите:
    • протокол с резултатите на учениците

МУЗИКАЛНА ИГРА “КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА”

общински кръг

областен кръг

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“

общински кръг

областен кръг