ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Олимпиади и състезания

Олимпиади и национални състезания за учебната 2019/2020 година

 

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

 

График за провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади през учебната 2019/2020 година в Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен


 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за ученик, навършил 16 години)

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за родител, настойник)

 

НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ


ЗНАМ И МОГА

Регламент

общински кръг

  • дата на провеждане: 25.01.2020 г., начален час: 09:00 ч.
  • резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

областен кръг

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Регламент

общински кръг

областен кръг

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Регламент

общински кръг

областен кръг

РУСКИ ЕЗИК

Регламент

общински кръг

областен кръг

МАТЕМАТИКА

Регламент (възрастова група IV–VII клас)

Регламент (възрастова група VIII–XII клас)

общински кръг

областен кръг

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Регламент

общински кръг

  • дата на провеждане: 10.01.2020 г.

областен кръг

ФИЛОСОФИЯ

Регламент

общински кръг

областен кръг

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ/ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Регламент

общински кръг

областен кръг

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Регламент

общински кръг

областен кръг

ФИЗИКА

Регламент

общински кръг

областен кръг

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Регламент

общински кръг

  • дата на провеждане: 18.01.2020 г., начален час: 09:00 ч.
  • резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

областен кръг

  • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
  • дата на провеждане: 16.02.2020 г., начален час: 09:00 ч.
  • място на провеждане: СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Регламент

общински кръг

  • дата на провеждане: 25.01.2020 г., начален час: 09:00 ч.
  • резултати: Протокол за явилите се ученици и техните резултати

областен кръг

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ


МУЗИКАЛНА ИГРА „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

Регламент

общински кръг

областен кръг