BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Олимпиади и състезания

Олимпиади и национални състезания
за учебната 2021/2022 година

 

Заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г.  на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година


Заповед № РД 09-194/17.11.2021 г. на директора за определяне на график за провеждане на общинските кръгове на  ученическите олимпиади през учебната 2021/2022 година в Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен  

 


 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за ученик, навършил 16 години)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за родител, настойник)НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ


ЗНАМ И МОГА

общински кръг

    • дата на провеждане: 22.01.2022 г.

областен кръг

    • дата на провеждане: 26.02.2022 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: НУ „Илия Р. Блъсков“ – гр. Шумен

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

общински кръг

    • дата на провеждане:  15.01.2022 г.  

областен кръг

    • дата на провеждане: 06.03.2022, начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: СУ „Йоан Екзарх Български“ – гр. Шумен

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

общински кръг

    • дата на провеждане:  16.01.2022 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 19.02.2022 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: ПЕГ “ Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен

РУСКИ ЕЗИК

общински кръг

    • дата на провеждане:08.01.2022 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 05.02.2022 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен

МАТЕМАТИКА

общински кръг

    • дата на провеждане: 11.12.2021 г., начален час: 09:00 ч.

областен кръг

    • дата на провеждане: 12.02.2022 г. начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

общински кръг

    • дата на провеждане:  07.01.2022 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: до 20.03.2022 г.
    • място на провеждане: ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – гр. Шумен

ФИЛОСОФИЯ

общински кръг

    • дата на провеждане:  21.01.2022 г.
    • резултати:

областен кръг

    • списък на допуснатите ученици до областен кръг
    • дата на провеждане: 06.02.2022 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: СУ „Васил Левски“ – гр. Шумен

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ/ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

общински кръг

    • дата на провеждане: 16.01.2022 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 27.02.2022 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: СУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

общински кръг

    • дата на провеждане: 23.01.2022 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 26.02.2022 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: III ОУ  „Димитър Благоев“ – гр. Шумен

ФИЗИКА

общински кръг

    • дата на провеждане:09.01.2022 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 19.02.2022 г., начален час: 14:00 ч.
    • място на провеждане: ПЕГ “ Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен

АСТРОНОМИЯ

общински кръг

    • дата на провеждане:  14.01.2022 г. 
    • резултати:

областен кръг

    • списък на допуснатите ученици до областен кръг
    • дата на провеждане: 13.02.2022 г., начален час: 14:00 ч.
    • място на провеждане: СУ „Сава Доброплодни“ -гр. Шумен

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

общински кръг

    • дата на провеждане: 22.01.2022 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 12.02.2022 г. , начален час: 14:00 ч.
    • място на провеждане: ПЕГ “ Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

    • дата на провеждане: 29.01.2022 г. 

областен кръг

    • списък на допуснатите ученици до областен кръг
    • дата на провеждане: 20.02.2022г. , начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: ПЕГ “ Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен


НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ


НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ “ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

областен кръг

    • Заявление за участие – тук
    • дата на провеждане: 17.03.2022 г., начален час: 12:00 ч.
    • oтговори на задачите: 1.-4. клас;  6.-12. клас
    • протокол с резултатите на учениците

МУЗИКАЛНА ИГРА „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

общински кръг

    • дата на провеждане: 21.01.2022 г., начален час: 10:00 ч.
    • резултати:

областен кръг

    • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
    • дата на провеждане: 18.02.2022., начален час: 10:00 ч.
    • място на провеждане: II ОУ „Д-р Петър Берон“

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“

общински кръг

    • дата на провеждане: 05.03.2022 г., начален час: 09:00 ч.

областен кръг

    • дата на провеждане: 16.04.2022 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: