BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Олимпиади и състезания

Олимпиади и национални състезания за учебната 2020/2021 година

 

Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г.  на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година

 

Заповед № РД 09-180/19.11.2020 г. на директора за определяне на график за провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година в Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

 

Заповед № РД 09-211/15.12.2020 г. на директора за изменение на Заповед №РД 09-180/19.11.2020 г. определяща графика за провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година в Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

 


 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за ученик, навършил 16 години)

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за родител, настойник)

 

НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ


ЗНАМ И МОГА

 

общински кръг

областен кръг

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

общински кръг

областен кръг

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

общински кръг

областен кръг

РУСКИ ЕЗИК

 

общински кръг

областен кръг

МАТЕМАТИКА

 

общински кръг

областен кръг

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

общински кръг

    • дата на провеждане:  11.01.2021 г., начален час: 09:00 ч.

областен кръг

ФИЛОСОФИЯ

 

общински кръг

    • дата на провеждане:  22.01.2021 г., начален час: 09:00 ч.
    • резултати:

областен кръг

    • списък на допуснатите ученици до областен кръг
    • дата на провеждане: 07.02.2021 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: СУ „Васил Левски“, гр. Шумен

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ/ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

общински кръг

областен кръг

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

общински кръг

областен кръг

ФИЗИКА

 

общински кръг

областен кръг

АСТРОНОМИЯ

 

общински кръг

    • дата на провеждане:  29.01.2021 г., начален час: 09:00 ч.
    • резултати:

областен кръг

    • списък на допуснатите ученици до областен кръг
    • дата на провеждане: 14.02.2021 г., начален час: 14:00 ч.
    • място на провеждане: II ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Шумен

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

общински кръг

областен кръг

    • списък на допуснатите ученици до областен кръг
    • дата на провеждане: 13.02.2021 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: ПГСАГ, гр. Шумен

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

областен кръг

    • списък на допуснатите ученици до областен кръг
    • дата на провеждане: 21.02.2021 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: ПГИ, гр. Шумен

 

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ


НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ “ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

областен кръг

 

МУЗИКАЛНА ИГРА „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

 

общински кръг

    • дата на провеждане: 22.01.2021 г., начален час: 10:00 ч.
    • резултати:

областен кръг

    • Списък на допуснатите ученици до областен кръг
    • дата на провеждане: 19.02.2021 г., начален час: 10:00 ч.
    • място на провеждане: II ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Шумен

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“

 

общински кръг

областен кръг