Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Олимпиади и състезания

Олимпиади и национални състезания
за учебната 2022/2023 година

 

Заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г.  на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022/2023 година


Заповед № РД 09-211/25.112022 г. на директора за определяне на график за провеждане на общинските кръгове на  ученическите олимпиади през учебната 2021/2022 година в Средно училище “Сава Доброплодни”, гр. Шумен  

 


 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за ученик, навършил 16 години)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

(за родител, настойник)НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ


ЗНАМ И МОГА

общински кръг

    • дата на провеждане: 21.01.2023 г.

областен кръг

    • дата на провеждане: 25.02.2023 г. , начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: НУ ” Илия Р. Блъсков”,  гр. Шумен

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

общински кръг

    • дата на провежане:  20.01.2023 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 25.02.2023 г. , начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: СУ “Панайот Волов”,  град Шумен

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

общински кръг

    • дата на провеждане:  14.01.2023 г.

областен кръг

    • дата на провеждане: 01.02.2023 г.  начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: ПЕГ “Никола Й. Вапцаров”, гр. Шумен 

РУСКИ ЕЗИК

общински кръг

    • дата на провеждане: 07.01.2023 г. 

областен кръг

МАТЕМАТИКА

общински кръг

    • дата на провеждане: 10.12.2022 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 12.02.2023 г. начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: ППМГ ” Нанчо Попович”, гр. Шумен

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

общински кръг

    • дата на провеждане:  15.12.2022 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: до 19.02.2023. 
    • място на провеждане: ППМГ ” Нанчо Попович”, гр. Шумен

ФИЛОСОФИЯ

общински кръг

    • дата на провеждане: 18.01.2023 г.

областен кръг

    • дата на провеждане: 04.02.2023 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: СУ “Васил Левски”, гр. Шумен

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ/ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

общински кръг

    • дата на провеждане: 14.01.2023 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 26.02.2023 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: СУ “Васил Левски”, гр. Шумен

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

общински кръг

    • дата на провеждане: 14.01.2023 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 18.02.2023 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: СУ “Васил Левски”, гр. Шумен

ФИЗИКА

общински кръг

    • дата на провеждане: 13.01.2023 г.

областен кръг

    • дата на провеждане: 18.02.2023 г., начален час: 14:00 ч.
    • място на провеждане: ПГ по строителство, архитектура  и геодезия, гр. Шумен

АСТРОНОМИЯ

общински кръг

    • дата на провеждане:  13.01.2023 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане: 17.02.2023 г., начален час: 14:00 ч.
    • място на провеждане: ПГ по строителство, архитектура  и геодезия, гр. Шумен:

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

общински кръг

    • дата на провеждане: 21.01.2023 г. 

областен кръг

    • дата на провеждане:  11.02.2023 г., начален час: 14:00 ч.
    • място на провеждане: ПГ по строителство, архитектура  и геодезия, гр. Шумен

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

    • дата на провеждане:  28.01.2023 г.

областен кръг

    • дата на провеждане:  19.02.2023 г., начален час: 09:00 ч.
    • място на провеждане: ПГ по строителство, архитектура  и геодезия, гр. Шумен


НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ


НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ “ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

областен кръг

    • Заявление за участие – тук
    • дата на провеждане: 16.03.2023 г., 12:00 ч. 
    • място на провеждане: СУ “Сава Доброплодни”, гр. Шумен
    • oтговори на задачите:
    • протокол с резултатите на учениците

МУЗИКАЛНА ИГРА “КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА”

общински кръг

    • дата на провеждане: 20.01.2023 г., начален час: 10:00 ч.

областен кръг

    • Списък на допуснатите ученици до областен кръг – ПРОТОКОЛ – класирани: тук
    • дата на провеждане: 17.02.2023., начален час: 10:00 ч.
    • място на провеждане: II ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Шумен

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“

общински кръг

    • дата на провеждане: 25.03.2023 г., начален час: 09:00 ч.

областен кръг