В седмицата, посветена на патрона на СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, се провеждат традиционните открити уроци на учениците от пети клас. Пред своите родители петокласниците с вълнение разказват какво знаят за живота на видния възрожденец. Емоционалните моменти превръщат тези уроци в празник за училищната общност.  Предстоят и откритите уроци за учениците от първи клас.