Краят на изпълнения със събития за училищната общност на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен месец май премина под знака и на заслуженото признание към труда, авторитета и успехите на педагозите Мадлена Станчева, Мануела Недекова и Лейля Басриева.

На 24 май, по време на общоградското честване на делото на Светите братя Кирил и Методий, Наградата на Шумен в системата на образование и наука за 2021 г. в две от категориите бе връчена на г-жа Мадлена Станчева – старши учител по информатика и информационни технологии в СУ „Сава Доброплодни“, и на г-жа Мануела Недекова – главен учител в начален етап в СУ „Сава Доброплодни“.

Г-жа Мадлена Станчева бе удостоена с престижното отличие в категорията „Учител на годината“ в сферата на природните, математическите и техническите науки за своя принос в обучението по информатика и информационни технологии на учениците от профилираните паралелки на училището, чиито постижения са най-добрата атестация за вложените от нея усилия.

С единодушното решение на Постоянната комисия по просвета, образование и наука към Общинския съвет в Шумен за „Учител на годината“ в начална степен на обучение бе избрана    г-жа Мануела Недекова, вдъхновена и отдадена на най-малките в училищната общност на СУ „Сава Доброплодни“ ученици.

Не по-малка бе гордостта от удостояването на г-жа Лейля Басриева – старши учител по информационни технологии и компютърно моделиране в СУ „Сава Доброплодни“, с ежегодната награда „Неофит Рилски“ – най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България. Почетното отличие за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование бе връчено от началник на РУО – Шумен  г-жа Боряна Николова.