През тази учебна година учениците от СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен за пореден път ще участват в Националното състезание по изобразително изкуство ,,Лаборатория за изкуство“. Глобалната тема, която е основен елемент в регламента на конкурса, е „Поглед към вековете през изкуството“, като по този начин се създават възможности за осъществяване на междупредметни връзки, придобиване на ключови компетентности, както и за взаимодействие между учителите, преподаващи различни учебни предмети.

Изобразителната дейност в предстоящото състезание ще бъде вдъхновена от предметите история и цивилизации и история на изкуството, включени в учебните програми.

Част от подготовката на учениците е създаването на художествени проекти, свързани с различни исторически епохи, която се осъществява благодарение на сътрудничеството и взаимодействието между учителите по история и цивилизации, информационни технологии и изобразително изкуство – Теодора Мишева, Ангел Ангелов, Славка Михайлова, Донка Аргирова и Виолета Петрова. Децата от V а V е клас реализираха своите творчески идеи в комбинирани STEM уроци. Изработиха модели и изображения на праисторически хора върху глина и сапун, рисунки върху камък, „пещерни рисунки”. По интересен и забавен начин пресъздадоха шест тракийски съкровища. Чрез графичната техника монотипен отпечатък, петокласниците интерпретираха по свой начин артефакти от Древна Елада – вази, скулптури, архитектурни обекти.

Успех на състезанието, което ще се проведе на 17.02.2024 г. от 9:00 ч.