BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Поздравителни адреси и благодарствени писма


03 декември 2020 г.

 

Приветствие на д-р Албена Иванова-Неделчева – Директор на СУ „Сава Доброплодни“ по повод отбелязване на 200 години от рождението на Сава Доброплодни

 

 

Поздравителен адрес от г-н Димо Георгиев – Директор на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“, град Шумен

 


15 септември 2020 г.

 

Поздравителен адрес от г-жа Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 44-ото Народно събрание

 

 

24 май 2020 г.

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов – Кмет на община Шумен

 

18 септември 2019 г.

Поздравителен адрес от Милена Димитрова  – Президент на Ротари клуб Шумен

 

16 септември 2019 г.

Поздравителен адрес от Светлана Милева – Началник на Регионално управление на образованието – град Шумен

 

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов – Кмет на община Шумен

 

Поздравителен адрес от проф. Стефан Желев – Областен управител – град Шумен

 

Поздравителен адрес от полк. инж. проф. д-р Дилян Димитров – Декан на факултет “ Арилерия , ПВО и КИС“ – НВУ „Васил Левски

 

Поздравителен адрес от Георги Георгиев – Началник на военно окръжие II степен – град Шумен

 

Поздравителен адрес от Калин Калинов – Началник на ВВМУ “ Н. Й. Вапцаров“, заместник-началник по учебната и научна част

 

 

17 септември 2018 г.

Поздравителен адрес от министър-председателя Бойко Борисов

 

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов – Кмет на община Шумен

 

Поздравителен адрес от полк. инж. проф. д-р Дилян Димитров – Декан на факултет “ Арилерия , ПВО и КИС“ – НВУ „Васил Левски

 

Обръщение на министър Красимир Вълчев

 

Приветствие от г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката

 

Поздравителен адрес от инж. Сава Савов – Директор на ТП „ДГС Смядово“

 

 

01 декември 2017 г.

Приветствие на Албена Иванова-Неделчева – Директор на СУ „Сава Доброплодни“ по повод отбелязване на 197 години от рождението на Сава Доброплодни

 

Поздравителен адрес от полк. инж. проф. д-р Сашо Евлогиев – Декан на факултет “ Арилерия , ПВО и КИС“ – НВУ „Васил Левски

 

Поздравителен адрес от екипа на НУ „Илия Р. Блъсков“ – гр. Шумен

 

Поздравителен адрес от екипа на „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ – гр. Шумен

 

Поздравителен адрес от екипа на „Център за кариерно развитие в училищното образувание“- гр. Шумен

 

Благодарствено писмо от Д-р Севдалина Стойкова – Началник неонатологично отделение, „МБАЛ Шумен“ АД

 

Благодарствено писмо от проф. д-р В. Панайотов – Декан на факултет по Хуманитарни науки,
ШУ „Епископ Константин Преславски“

 

Благодарствено писмо от София Радославова – Председател на Окръжен съд гр. Шумен

 

 

15 септември 2017 г.

Поздравителен адрес от Проф. Стефан Желев – Областен управител

 

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов – Кмет на община Шумен

 

Поздравителен адрес от подполковник Георги Георгиев – Началник на Военно окръжие II степен – Шумен

 

Поздравителен адрес от полк.проф.д-р инж. Сашо Евлогиев – декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, НВО „Васил Левски“