На делото на будителите и на възпитанието в почит и родолюбие бе посветена седмицата преди 1 ноември в СУ „Сава

Доброплодни“. Наситената с духовност атмосфера се усещаше още от двора на училището. Учениците, облечени с красивите си представителни униформи, родителите, учителите и гостите бяха посрещани от портретите на Иван Вазов, Йордан Йовков, Димчо Дебелянов и Алеко Константинов, оформили своеобразна Алея на будителите пред централния вход. Във фоайето на първия етаж бе експонирана изложбата „Николай Василев – Зографа“, с която Регионалният исторически музей в Шумен гостува на училището, а в училищната галерия бяха представени творбите на най-талантливите художници сред доброплодците. Възрожденски и патриотични песни звучаха от радиоуредбата и озвучаваха стаите, коридорите и училищния двор. За посветения на празника час на класа по инициатива на учителите по история бе подготвен и заснет специален тематичен филм.

 

Поклон, славни български просветители! Докато ви помним – ще ни има!