Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Правилници

Правилник за дейността на СУ “Сава Доброплодни”, гр. Шумен

 

 

 

Правилник за вътрешния трудов ред

 

 

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд

 

 

 

 

Етичен кодекс на училищната общност при СУ “Сава Доброплодни”

 

 

 

Процедура по признаване на завършен клас в училище на чужда държава

 

 

  • Признаването на завършен период или клас за класовете от I до VI клас включително се извършва от директора на училището, в което ученикът желае да продължи образованието си;
  • Признаването на завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, на завършен първи гимназиален етап
    от средната степен на образование, както и признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация, се извършва от експертна комисия към Регионалното управление на образованието, гр. Шумен.