BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Правилници

Правилник за дейността на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

 

 

 

Правилник за вътрешния трудов ред

 

 

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

 

 

 

 

Етичен кодекс на училищната общност при СУ „Сава Доброплодни“

 

 

 

Процедура по признаване на завършен клас

 

 

  • Признаването на завършен период или клас за класовете от I до VI клас включително се извършва от директора на училището, в което ученикът желае да продължи образованието си;
  • Признаването на завършен период или клас за класовете от VIII до IX клас включително се осъществява от експертна комисия, определена със заповед на Министъра на образованието и науката.
    РУО – Шумен