СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

В СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – ГР. ШУМЕН