Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Преместване в пети клас


 

Преместване на ученици в V клас по училищен план-прием в неспециализираните училища

 

 

 

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА,
УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РД РД 09-539/14.03.2024 г.
НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

 

За учебната 2024/2025 година ще бъдат приети 156 ученици, разпределени в 6 паралелки с разширена подготовка по: руски език/немски език; информационни технологии; изобразително изкуство; музика; хореография; математика.

 

Учебният предмет английски език се изучава във всяка паралелка в учебните часове по общообразователна подготовка

 

 

Заявления за преместване на ученици в V клас – по образец на училището

 

 


 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Вид дейностСрокМясто
1Обявяване на свободните места в СУ „Сава Доброплодни“
за учебната 2024/2025 година
2Подаване на заявления за преместване на ученици в V клас
3Потвърждаване пред родители възможността за записване в
СУ „Сава Доброплодни“
4Публикуване на списъци на ученици, които следва да се преместят в
СУ „Сава Доброплодни“
5Обявяване на свободни места
6Попълване на свободни места
7Обявяване на списъци по паралелки
Забележка:
Препоръчваме при подаване на заявление за преместване на ученици в V клас да представите: копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование и копие на грамоти от национални конкурси и състезания получени през  2023/ 2024  учебна година. (Посочените документи ще се прилагат в случай, че броят на постъпилите заявления е повече от свободните места).

 

Критерии за преместване на ученици в пети клас в СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен за учебната 2024/2025 година в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места за съответната паралелка