Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Преместване в пети клас


КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

 

Уважаеми родители,

Броят на подадените заявления за преместване на ученици в V клас за учебната 2023/2024 година в СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен е по-голям от броя на свободните места. Във връзка сас Заповед № РД 09-713/26.05.2023 г. на директора на СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, училищната комисия за изпълнение на дейности по преместване на ученици в V клас за учебната 2023/2024 година ще разгледа подадените документи като прилага критериите за преместване на ученици в V клас в СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен, утвърдени със Заповед РД 09-794 от 20.06.2023 г.

 

Критерии за преместване на ученици в пети клас в СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен за учебната 2023/2024 година в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места за съответната паралелка


Преместване на ученици в V клас по училищен план-прием в неспециализираните училища

 

 

 

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА,
УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РД 09-568/30.03.2023 г.
НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

За учебната 2023/2024 година ще се обучават ученици, разпределени в 6 паралелки с разширена подготовка по: руски език или немски език; компютърно моделиране и информационни технологии; изобразително изкуство; музика; хореография; математика.

 

Учебният предмет английски език се изучава във всяка паралелка в учебните часове по общообразователна подготовка.

 

Заявления за преместване на ученици в V клас – по образец на училището

 

 


 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Вид дейностСрокМясто
1Обявяване на свободните места в СУ „Сава Доброплодни“
за учебната 2023/2024 година
16.06.2023 г. Сайт на училището
2Подаване на заявления за преместване на ученици в V класот 19.06 до 23.06.2023 г.
от 08:00 до 17:30 ч.
Стая № 19
в СУ „Сава Доброплодни“
3Потвърждаване пред родители възможността за записване в
СУ „Сава Доброплодни“
до 28.06.2023 г.Сайт на училището
Информационно табло
във фоайе на І етаж
4Публикуване на списъци на ученици, които следва да се преместят в
СУ „Сава Доброплодни“
до 30.06.2023 г. Сайт на училището
Информационно табло
във фоайе на І етаж
5Обявяване на свободни места до 19.07.2023 г.Сайт на училището
6Попълване на свободни местадо 01.09.2023 г. СУ „Сава Доброплодни“
Канцелария
7Обявяване на списъци по паралелки13.09.2023 г. Сайт на училището
Забележка:
Препоръчваме при подаване на заявление за преместване на ученици в V клас да представите: копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование и копие на грамоти от национални конкурси и състезания получени през  2022/ 2023  учебна година. (Посочените документи ще се прилагат в случай, че броят на постъпилите заявления е повече от свободните места).

 

Критерии за преместване на ученици в пети клас в СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен за учебната 2023/2024 година в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места за съответната паралелка