ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Преместване в пети клас


Преместване на ученици в V клас по училищен план-прием в неспециализираните училища

 

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-385/27.03.2020 г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 

За учебната 2020/2021 учебна година в V клас ще бъдат сформирани 6 паралелки с общ брой 174 ученици

  • Vа клас, паралелка с разширена подготовка по чужд език – руски/немски език
  • Vб клас, паралелка с разширена подготовка по чужд език – руски/немски език
  • Vв клас, паралелка с разширена подготовка по информационни технологии
  • Vг клас, паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство
  • Vд клас, паралелка с разширена подготовка по музика
  • Vе клас, паралелка с разширена подготовка по хореография

Заявления за преместване на ученици в V клас – по образец на училището

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Вид дейностСрок 
1Обявяване на свободните места в СУ „Сава Доброплодни“
по паралелки за учебната 2020/2021 година
16.06.2020 г.Сайта на училището
2Подаване на заявления за преместване на ученици в V клас (тук)от 13:00 ч. на 17.06.
до 17:30 ч. на 19.06.2020 г.
Стая № 14
Стая № 18
в СУ „Сава Доброплодни“
3Потвърждаване пред родители възможността за записване в
СУ „Сава Доброплодни“
(Публикуване на списъци на ученици, които следва да се преместят в
СУ „Сава Доброплодни“)
до 24.06.2020 г.Сайт на училището
Информационно табло
във фоайе на І етаж
4Обявяване на свободни места06.07.2020 г.Сайт на училището
5Попълване на свободни местадо 10.09.2020 г.СУ „Сава Доброплодни“
Канцелария
6Обявяване на списъци по паралелки11.09.2020 г.Сайт на училището

 

 

Забележка:

  1. Препоръчваме при подаване на заявление за преместване на ученици в V клас да представите: копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование и копие на грамоти от национални конкурси и състезания получени през учебните 2019/2020 и 2020/2021 години. (Посочените документи ще се прилагат в случай, че броят на постъпилите заявления е повече от свободните места).
  2. Във връзка със Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и стриктното спазване на въведените противоепидемични мерки в СУ „Сава Доброплодни“ се влиза с предпазна маска на лицето или друго предпазно средство.