Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Преместване в пети клас


СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ

които следва да се преместят в V клас за учебната 2024/2025 година в СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен


 

 

Преместване на ученици в V клас по училищен план-прием в неспециализираните училища

 

 

 

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА,
УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РД РД 09-539/14.03.2024 г.
НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

 

За учебната 2024/2025 година ще бъдат преместени 156 ученици, разпределени в 6 паралелки с разширена подготовка по: руски език/немски език; информационни технологии; изобразително изкуство; музика; хореография; математика.

 

Учебният предмет английски език се изучава във всяка паралелка в учебните часове по общообразователна подготовка

 

 

Заявления за преместване на ученици в V клас – по образец на училището

 

 


 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Вид дейностСрокМясто
1Обявяване на свободните места в СУ „Сава Доброплодни“ за учебната 2024/2025 година :14.06.2024 гСайта на училището
2Подаване на заявления за преместване на ученици в V класот 17.06 до 25.06.2024 г.
от 08:00 до 17:30 ч.
Стая № 18 в СУ „Сава Доброплодни“
3Потвърждаване пред родители възможността за записване в
СУ „Сава Доброплодни“

до 28.06.2024 г.Сайт на училището Информационно табло във фоайе на І етаж
4Публикуване на списъци на ученици, които следва да се преместят в СУ „Сава Доброплодни“до 01.07.2024 г.Сайт на училището Информационно табло във фоайе на І етаж
5Обявяване на свободни места до 17.07.2024 г.Сайт на училището
6Попълване на свободни местадо 02.09.2024 г.СУ „Сава Доброплодни“ Канцелария
7Обявяване на списъци по паралелки13.09.2024 г.Сайт на училището
Забележка:
Препоръчваме при подаване на заявление за преместване на ученици в V клас да представите: копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование и копие на грамоти от национални конкурси и състезания получени през  2023/ 2024  учебна година. (Посочените документи ще се прилагат в случай, че броят на постъпилите заявления е повече от свободните места).

 

Критерии за преместване на ученици в пети клас в СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен за учебната 2024/2025 година в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места за съответната паралелка