Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Преместване в пети клас

Свободни места в пети клас


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ


Списък на ученици, които следва да се преместят в СУ “Сава Доброплодни” – Шумен


Преместване на ученици в V клас по училищен план-прием в неспециализираните училища

 

 

 

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА,
УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РД 09-570/25.03.2022 г.
НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 

За учебната 2022/2023 година в V клас ще бъдат сформирани
6 паралелки
с общ брой 174 ученици

 

 

 

 

 

 

  • Vа клас, паралелка с разширена подготовка по чужд език – руски/немски език
  • Vб клас, паралелка с разширена подготовка по чужд език – руски/немски език
  • Vв клас, паралелка с разширена подготовка по информационни технологии
  • Vг клас, паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство
  • Vд клас, паралелка с разширена подготовка по музика
  • Vе клас, паралелка с разширена подготовка по хореография

 

 

Заявления за преместване на ученици в V клас – по образец на училището

 

 


 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Вид дейностСрокМясто
1Обявяване на свободните места в СУ „Сава Доброплодни“
по паралелки за учебната 2022/2023 година
01.07.2022 г. Сайт на училището
2Подаване на заявления за преместване на ученици в V класот 04.07 до 07.07.2022 г.
от 08:00 до 17:30 ч.
Стая № 19
в СУ „Сава Доброплодни“
3Потвърждаване пред родители възможността за записване в
СУ „Сава Доброплодни“
до 11.07.2022 г.Сайт на училището
Информационно табло
във фоайе на І етаж
4Публикуване на списъци на ученици, които следва да се преместят в
СУ „Сава Доброплодни“ - тук
до 12.07.2022 г. Сайт на училището
Информационно табло
във фоайе на І етаж
5Обявяване на свободни места - 7
свободни места
до 15.07.2022 г.Сайт на училището
6Попълване на свободни местадо 12.09.2022 г. СУ „Сава Доброплодни“
Канцелария
7Обявяване на списъци по паралелки13.09.2022 г. Сайт на училището
Забележка:
Препоръчваме при подаване на заявление за преместване на ученици в V клас да представите: копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование и копие на грамоти от национални конкурси и състезания получени през  2021/ 2022  учебна година. (Посочените документи ще се прилагат в случай, че броят на постъпилите заявления е повече от свободните места).

 

Критерии за преместване на ученици в пети клас в СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен за учебната 2022/2023 година в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места за съответната паралелка