Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Държавен план-прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година

Приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование /съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/


Заповед № РД06 – 241/29.04.2022 г. за утвърждаване на държавния план-прием в училищата в област Шумен за учебната 2022 – 2023 г.

Приложение № 2
Утвърден държавен план-прием за учебната 2022 – 2023 г. в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен, след завършено основно образование – дневна форма на обучение и дуална система на обучение


 График за явяване на изпит за проверка на способностите по музика на 22.06.2022 г. за приемане на ученици в VІІІ клас 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На вашето дете предстои да продължи обучението си в осми клас.
За да Ви подпомогнем при вземането на решение, Ви предоставяме следната информация:

Kандидатстване след завършено основно образование клас – официален сайт на Министерството на образованието и науката

-Презентация – държавен план-прием на ученици в VІІІ клас в Средно училище “Сава Доброплодни”, гр. Шумен за учебната 2022/2023 година

Държавният план-прием на ученици в VІІІ класа за учебната 2022/2023 година в Средно училище “Сава Доброплодни”, град Шумен ще се осъществи в следните профили и специалности от професии:


ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” с интензивно изучаване на руски език
1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити (НВО) по български език и литература и математика.
срок на обучение: 5 години (VIII – XII клас)
балообразуване:

• Удвояване на резултата по български език и литература от националното външно оценяване

• Удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване

• Оценката по математика от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

• Оценката по информационни технологии от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

профилиращи учебни предмети:
1. Информатика

2. Информационни технологии


ПРОФИЛ “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити (НВО) по български език и литература, математика и изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство
срок на обучение: 5 години (VІІІ – XII клас)
балообразуване:

• Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика

• Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство

• Оценката по български език и литература от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

• Оценката по изобразително изкуство от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

 профилиращи учебни предмети:
1. Изобразително изкуство

2. Чужд език – английски език


ПРОФИЛ “МУЗИКА” с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити (НВО) по български език и литература, математика и изпит за проверка на способностите по музика
срок на обучение: 5 години (VІІІ – XII клас)
балообразуване:

• Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика

• Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите по музика

• Оценката по български език и литература от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

• Оценката по музика от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

профилиращи учебни предмети:

1. Музика

2. Чужд език – английски език


ПРОФЕСИЯ “ТАНЦЬОР”, СПЕЦИАЛНОСТ “БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ” с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити (НВО) по български език и литература и математика
срок на обучение: 5 години (VІІІ – XII клас)
балообразуване:

• Утрояване на резултата по български език и литература от националното външно оценяване

• Резултата по математика от националното външно оценяване

• Оценката по български език и литература от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

• Оценката по музика от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

 


ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

• Български език и литература (НВО) – 14 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

• Математика (НВО) – 16 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

• Проверка на способностите по изобразително изкуство – 21 юни 2022 г.

• Проверка на способностите по музика – 22 юни 2022 г.

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование


УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ И ФОРМАТ НА ПРЕМНИТЕ ИЗПИТИ:

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2021/2022 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021/2022 година

Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-147/18.01.2021 г., на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приемане на ученици в VIII клас на местата по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в неспециализираните държавни и общински училища
1. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
2. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).