ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Прием първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
благодарим Ви за желанието и доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище.

 

Уведомяваме Ви, че при необходимост от съдействие при регистрация на заявления за I клас, в училището ще работят дежурни учители, както следва:

от 26.05 до 29.05.2020 г.  от 08:30 ч. до 17:00 ч.

на 01.06.2020г.  от 14:00 ч. до 17:00 ч.

 

Средно училище„Сава Доброплодни” е най-голямото училище на територията на област Шумен. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни на динамично променящата се обществена среда чрез въвеждане на съвременни методи в управлението на училището и в методиката на обучението на учениците.

 

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД 09-385/27.03.2020 г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

 

За учебната 2020/2021 година в І клас ще бъдат приети 96 ученици, разпределени в 4 паралелки:

 

• 1 паралелка с разширена подготовка по английски език, класен ръководител Красимира Алексиева

• 1 паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство и разширена подготовка по английски език, класен ръководител Людмила Жечева

• 1 паралелка с разширена подготовка по музика и разширена подготовка по английски език, класен ръководител Светослава Накева

• 1 паралелка с разширена подготовка по хореография и разширена подготовка по английски език, класен ръководител Мирослава Лечева

 

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:
за учениците от начален етап – от І до ІV клас, след писмено заявено желание от родителя.

 

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен

Приложение №1 – Заявление за участие в класиране за прием в първи клас
Приложение №2 – Заявление за записване
Приложения от № 3-1 до № 3-8 – Описание на прилежащия район за всяко училище
Приложение №4 – График на дейностите

 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНА ШУМЕН