BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Приемане и преместване на деца и ученици

 

 

 

Средно училище„Сава Доброплодни” е най-голямото училище на територията на област Шумен. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни на динамично променящата се обществена среда чрез въвеждане на съвременни методи в управлението на училището и в методиката на обучението на учениците.


 


Процедура за преместване на ученици в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 

Свободни места за ученици по паралелки

 

Заявление за преместване на малолетни ученици
Заявление за преместване на непълнолетни ученици

 

 

 

НАЙ-МАЛКО 10 ПРИЧИНИ ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“

 • СУ „Сава Доброплодни“ има висококвалифициран преподавателски състав, който осигурява качествено образование, поставяйки високи критерии при контрол и оценка.
 • СУ „Сава Доброплодни“ осигурява сигурна, стимулираща среда за всеки ученик.
 • В СУ „Сава Доброплодни“ цари неповторим творчески дух и атмосфера.
 • СУ „Сава Доброплодни“ предоставя реална възможност
  за развиване на ученическия талант в различни области на изкуството /музика, изобразително изкуство, танцово изкуство/.
 • В СУ „Сава Доброплодни“ се изучават интензивно и професионално чужди езици /английски език, руски език, немски език/.
 • В СУ „Сава Доброплодни“ се предлагат и много различни профилиращи предмети: чужди езици, български език и литература, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика и др.
 • СУ „Сава Доброплодни“ е най-доброто базово училище на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
 • В СУ „Сава Доброплодни“ се работи много успешно по разнообразни проекти в средното образование, които дават възможност за всестранно развитие на ученическата личност.
 • СУ „Сава Доброплодни“ разполага с подходяща материална база и съвременни технически средства, които обогатява ежегодно.
 • Възпитаниците на училището се реализират успешно във всички университети в България и чужбина и остават наши приятели завинаги.