ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Прием – СУ „Сава Доброплодни“

Свободни места за ученици за учебната 2019/2020 година.

 

Процедурата за прием на ученици е в съответствие с чл. 108 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 

Заявление за преместване на малолетни ученици
Заявление за преместване на непълнолетни ученици

 

 

 

 

НАЙ-МАЛКО 10 ПРИЧИНИ ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ
СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“

 • СУ „Сава Доброплодни“ има висококвалифициран преподавателски състав, който осигурява качествено образование, поставяйки високи критерии при контрол и оценка.
 • СУ „Сава Доброплодни“ осигурява сигурна, стимулираща среда за всеки ученик.
 • В СУ „Сава Доброплодни“ цари неповторим творчески дух и атмосфера.
 • СУ „Сава Доброплодни“ предоставя реална възможност
  за развиване на ученическия талант в различни области на изкуството /музика, изобразително изкуство, танцово изкуство/.
 • В СУ „Сава Доброплодни“ се изучават интензивно и професионално чужди езици /английски език, руски език, немски език/.
 • В СУ „Сава Доброплодни“ се предлагат и много различни профилиращи предмети: чужди езици, български език и литература, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика и др.
 • СУ „Сава Доброплодни“ е най-доброто базово училище на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
 • В СУ „Сава Доброплодни“ се работи много успешно по разнообразни проекти в средното образование, които дават възможност за всестранно развитие на ученическата личност.
 • СУ „Сава Доброплодни“ разполага с подходяща материална база и съвременни технически средства, които обогатява ежегодно.
 • Възпитаниците на училището се реализират успешно във всички университети в България и чужбина и остават наши приятели завинаги.