Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Приемане и преместване на деца и ученици

  Свободни места за ученици за учебната 2023/2024 година

 


 

Средно училище„Сава Доброплодни” е най-голямото училище на територията на област Шумен. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни на динамично променящата се обществена среда чрез въвеждане на съвременни методи в управлението на училището и в методиката на обучението на учениците.


 


Процедура за преместване на ученици в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 

 

 

Заявление за преместване на малолетни ученици
Заявление за преместване на непълнолетни ученици

 

 

 

НАЙ-МАЛКО 10 ПРИЧИНИ ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ СУ “САВА ДОБРОПЛОДНИ”

 • СУ “Сава Доброплодни” има висококвалифициран преподавателски състав, който осигурява качествено образование, поставяйки високи критерии при контрол и оценка.
 • СУ “Сава Доброплодни” осигурява сигурна, стимулираща среда за всеки ученик.
 • В СУ “Сава Доброплодни” цари неповторим творчески дух и атмосфера.
 • СУ “Сава Доброплодни” предоставя реална възможност
  за развиване на ученическия талант в различни области на изкуството /музика, изобразително изкуство, танцово изкуство/.
 • В СУ “Сава Доброплодни” се изучават интензивно и професионално чужди езици /английски език, руски език, немски език/.
 • В СУ “Сава Доброплодни” се предлагат и много различни профилиращи предмети: чужди езици, български език и литература, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика и др.
 • СУ “Сава Доброплодни” е най-доброто базово училище на ШУ “Епископ Константин Преславски”.
 • В СУ “Сава Доброплодни” се работи много успешно по разнообразни проекти в средното образование, които дават възможност за всестранно развитие на ученическата личност.
 • СУ “Сава Доброплодни” разполага с подходяща материална база и съвременни технически средства, които обогатява ежегодно.
 • Възпитаниците на училището се реализират успешно във всички университети в България и чужбина и остават наши приятели завинаги.