Първите носители на Националната награда за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов

 

На 1 ноември 2019 г., по време на честванията на Деня на народните будители, на тържествена церемония в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ нашият уважаван колега д-р Ангел Ангелов (учител по информационни технологии) бе удостоен с учредената през тази година Национална награда за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов.

 

Учредяването на тази награда цели да наложи нов модел за възприемане на достиженията на университетските преподаватели, учените и общопризнатите обществени фигури на България, а именно, приживе те да получат заслужено признание и уважение за труда и таланта си. Още със самото си учредяване Наградата придоби национални измерения и ще бъде ежегодно връчвана на един учител с принос в новите информационни технологии и на един университетски преподавател.

 

Номинациите за това престижно отличие се правят от специално Селекционни комисии с национално представителство, включващи изтъкнати университетски преподаватели, учени, синдикални дейци, експерти в сферата на образованието и науката и видни общественици.

 

Това е забележително признание за труда и всеотдайността към професията на г-н Ангелов, за стремежа му към качествена промяна в работата с младото поколение.