П Р О Г Р А М А за отбелязване на патронния празник на

Средно училище „Сава Доброплодни“