Проект „Превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст“ стартира в СУ „Сава Доброплодни“- град Шумен с ученици от 5.д клас и класен ръководител Веселка Антонова.

Ръководителите на групите Румяна Буковалова и Бистра Тодорова поведоха младите хора на пътешествие, в което те ще изучават социалните норми, свързани с насилието над деца в училище и в общността, ще идентифицират тези от тях, които водят до насилие и ще изградят позитивни норми, с помощта на които ще преодоляват насилието.

Групите получават менторска подкрепа от ИСДП- София.