Междупредметни връзки осъществиха днес учителите по математика г-жа Илонка Велидолска, по технологии и предприемачество – г-жа Татяна Атанасова и по информационни технологии г-н Ангел Ангелов в STEM урок с учениците от VІв клас – „Пропорции и дробни изчисления – кулинарни изкушения“.

В хода на часа учениците трябваше да възстановят изгубени данни от касова бележка, след което да пресметнат неизвестните количества продукти за замесването на пица. Следващата задача бе свързана с изчисления за точните съставки за обичаните от всички бисквитени бонбони.

Във втората част на урока учениците се запознаха с технологията на приготвяне на вкусните лакомства.