BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Профил на купувача

Профилът на купувача след 07.2020 г. се поддържа чрез Централизирана автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“ – ЦАИС ЕОП на адрес: https://app.eop.bg/buyer/22888


Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

27.03.2020 г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП


13.03.2020 г.

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците 1-7 клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен.


02.08.2019 г.
Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен по обособени позиции:
* Позиция 1: Доставка на закуска и/или плод за учениците от 1-4 клас в СУ „Сава Доброплодни“ – град Шумен за учебната 2019/2020 година.
* Позиция 2: Доставка на готови ястия –кетъринг за обедно хранене на учениците от 1-4 клас в целодневна форма на обучение в СУ „Сава Доброплодни“ – град Шумен за учебната 2019/2020 година.


ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за:
отдаване под наем за срок от 3 години на помещение „Бюфет-Павилион” от 16 кв.м. /вкл. 4 кв.м. складова площ/, намиращ се в сутеренния етаж в сградата на СУ “Сава Доброплодни”, гр.Шумен, бул. “Мадара” № 34


03.07.2019 г.
Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в 4 клас за учебната 2019/2020 г.


06.06.2019 г.
Доставка на продукти по схема „Училищен плод “ и схема „Училищно мляко“


Услуга по поддръжка и експлоатация на отоплителна система на гориво природен газ“ на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен през отоплителния сезон от 01.05.2019 г. до 30.04.2022г.


ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП ЗА 2018 Г.

 


27.03.2019 г.
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците 1-7 клас за учебната 2019/2020 година в СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен.