Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Профил на купувача

Профилът на купувача след 07.2020 г. се поддържа чрез Централизирана автоматизирана електронна система “Електронни обществени поръчки” – ЦАИС ЕОП на адрес: https://app.eop.bg/buyer/22888


Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

27.03.2020 г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП


13.03.2020 г.

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците 1-7 клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен.


02.08.2019 г.
Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен по обособени позиции:
* Позиция 1: Доставка на закуска и/или плод за учениците от 1-4 клас в СУ „Сава Доброплодни“ – град Шумен за учебната 2019/2020 година.
* Позиция 2: Доставка на готови ястия –кетъринг за обедно хранене на учениците от 1-4 клас в целодневна форма на обучение в СУ „Сава Доброплодни“ – град Шумен за учебната 2019/2020 година.


ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за:
отдаване под наем за срок от 3 години на помещение „Бюфет-Павилион” от 16 кв.м. /вкл. 4 кв.м. складова площ/, намиращ се в сутеренния етаж в сградата на СУ “Сава Доброплодни”, гр.Шумен, бул. “Мадара” № 34


03.07.2019 г.
Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в 4 клас за учебната 2019/2020 г.


06.06.2019 г.
Доставка на продукти по схема “Училищен плод ” и схема “Училищно мляко”


Услуга по поддръжка и експлоатация на отоплителна система на гориво природен газ” на СУ “Сава Доброплодни”, гр. Шумен през отоплителния сезон от 01.05.2019 г. до 30.04.2022г.


ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП ЗА 2018 Г.

 


27.03.2019 г.
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците 1-7 клас за учебната 2019/2020 година в СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен.