Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

ЗОП 2016/2017

09.01.2017 г.
Осигуряване на туроператор за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. „Заедно живеем, учим, успяваме”12.12.2016 г.
Доставка на IТ оборудване за нуждите на СУ “Сава Доброплодни”-Шумен
по Проект BG05M2OP001-3.002-0104-C01/22.08.2016г.
“Заедно живеем, учим, успяваме”


01.12.2016 г.
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. „Заедно живеем, учим, успяваме”
* обособена ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. „Заедно живеем, учим, успяваме” – съгласно приложение № 1.
* обособена ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. „Заедно живеем, учим, успяваме” – съгласно приложение № 2.

 


29.07.2016 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за:
отдаване под наем за срок от 3 години на помещение „Бюфет-Павилион” от 16 кв.м. /вкл. 4 кв.м. складова площ/, намиращ се в сутеренния етаж в сградата на СОУ “Сава Доброплодни”, гр.Шумен, бул. “Мадара” № 34