Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СУ “Сава Доброплодни” за учебната 2018/2019 година

Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на
СУ “Сава Доброплодни” по обосубени позиции: Позиция 1: Доставка на зкуска и/или плод за учениците от I-IV клас в СУ “Сава Доброплодни”, гр Шумен за учебната 2018/2019 година; Позиция 2 : Доставка на готови ястия – кетъринг за обедно хранене на учениците от I клас целодневна форма на обучение
в СУ “Сава Доброплодни” за учебната 2018/2019 година


=======================================================================================

ЗАПОВЕД

***************

ОБЯВА

***************

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП

***************

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

***************

ДОКУМЕНТИ

***************

ЗАПОВЕД КОМИСИЯ

***************
ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА