Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен

 

Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен по обособени позиции:
* Позиция 1: Доставка на закуска и/или плод за учениците от 1-4 клас в СУ „Сава Доброплодни“ – град Шумен за учебната 2019/2020 година.
* Позиция 2: Доставка на готови ястия –кетъринг за обедно хранене на учениците от 1-4 клас в целодневна форма на обучение в СУ „Сава Доброплодни“ – град Шумен за учебната 2019/2020 година.

 

ЗАПОВЕД

***************

ОБЯВА

***************

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП

***************

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП

***************

ДОКУМЕНТИ

***************

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

***************

ЗАПОВЕД КОМИСИЯ

***************

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА

***************

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2