С решение на Педагогическия съвет на Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен за първенец на Випуск 2020 е определена Мария Данаилова Пенева – ученичка от ХІІа клас, профил „Чуждоезиков“.

За първенци на профилите са определени следните ученици:

• Профил „Чуждоезиков“ – Миглена Младенова Димитрова – ХІІа клас;

• Профил „Изкуства – изобразително изкуство“ – Ивана Младенова Великова – ХІІб клас;

• Профил „Изкуства – музика“ (прием след завършен VІІ клас) – Десислава Миленова Красимирова – ХІІв клас;

• Профил „Изкуства – музика“ (прием след завършено основно образование) – Арзу Гюнал Юсеин – ХІІг клас;

• Профил „Изкуства – хореография“ – Рени Пламенова Стефанова – ХІІв клас

По предложение от учители и решение на Педагогическия съвет за издигане престижа на училището и получени множество национални и международни награди е присъдена допълнителна колективна номинация за учениците от ХІІв клас, участващи в танцов състав „Луди млади“ и Илиян Илиев – ученик от ХІІб клас.