Резултати от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, проведен на 22.06.2020 г. за приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

 

Резултати от изпит за проверка на способностите по музика, проведен на 23.06.2020 г. за приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година