РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО