По повод 21 март – Световния ден на гората, ученици от 5.б и 5.в клас на СУ “Сава Доброплодни”, гр. Шумен посетиха Информационния център на ПП „Шуменско плато“. Там те научиха какви методи за залесяване на гори съществуват и кога е необходимо да се прави това. Заедно с представители на природния парк и Центъра за рехабилитация за хора със зрителни увреждания учениците засадиха няколко дръвчета в лесопарк „Кьошковете“ – любимо място за отдих и разходка сред природата на нашите съграждани.