На 8 юни СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен отбеляза Световния ден на океана с експерименти на живо в двора на училището. Пред погледите на ентусиазирани ученици и гости преподавателите по STEM дисциплините демонстрираха различни опити по физика, химия, география и биология, свързани с основни понятия в тези дисциплини, отнасящи се до процесите в океана и неговите обитатели. Участниците и тяхната публика научиха повече за океана, за влиянието на човешката дейност върху океана и за неговото влияние върху нашия живот.

Целта на събитието беше учениците да се запознаят с проблемите по опазване на океаните, да станат част от световната общност, отбелязваща този ден, прилагайки на практика идеите на STEM/STEAM обучението в неформална учебна среда.