Разширена подготовка по:

  • Руски/ Немски език – 31 места
  • Информационни технологии – 1 място
  • Изобразително изкуство – 2 места
  • Музика – 13 места
  • Хореография – 8 места