BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Седмично разписание

 I смянаII смяна
1 час07:30 - 08:1013:30 - 14:10
2 час08:20 - 09:0014:20 - 15:00
3 час09:20 - 10:0015:20 - 16:00
4 час10:10 - 10:5016:10 - 16:50
5 час11:00 - 11:4017:00 - 17:40
6 час11:45 - 12:2517:50 - 18:30
7 час12:30 - 13:1018:35 - 19:15

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СМЕНИ И КЛАСНИ СТАИ


ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ ПРЕЗ ВХОДОВЕТЕ НА СГРАДАТА


ДНЕВЕН РЕЖИМ

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2021/2022 ГОДИНА


НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 • 15.09.2021 г.

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 • есенна – 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
 • коледна – 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.
 • междусрочна – 01.02.2021 г.
 • пролетна
  • за І-ХІ клас – 01.04. 2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 07.04. 2022 г. – 11.04.2022 г. вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 03.12.2021 г. – неучебен ден по повод патронния празник на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
 • 18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература
 • 20.05.2022 г. – Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалифиация
 • 25.05.2022 г. –неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 14.06.2022 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ и на Х клас
 • 16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VІІ и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 • 02.02.2022 г. за І-ХІI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 • 31.05.2022 г. – І-ІII клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2022 г. – IV-VI клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2022 г. – VII-XI клас (18 учебни седмици )
 • 12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)