Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Седмично разписание

I смянаII смяна
1 час07:30 - 08:1013:30 - 14:10
2 час08:20 - 09:0014:20 - 15:00
3 час09:20 - 10:0015:20 - 16:00
4 час10:10 - 10:5016:10 - 16:50
5 час11:00 - 11:4017:00 - 17:40
6 час11:50 - 12:3017:50 - 18:30
7 час12:35 - 13:1518:35 - 19:15


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СМЕНИ И КЛАСНИ СТАИ 


 


ДНЕВЕН РЕЖИМ

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2022/2023 ГОДИНА


НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 • 15.09.2022 г.

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 • есенна – 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.
 • коледна – 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.
 • междусрочна – 01.02.2023 г. – 05.01.2023 г. вкл
 • пролетна
  • за І-ХІ клас – 08.04. 2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 12.04. 2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 02.12.2022 г. – неучебен ден по повод патронния празник на СУ “Сава Доброплодни”, гр. Шумен
 • 19.05.2023 г. – ДЗИ по български език и литература
 • 23.05.2023 г. – Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалифиация
 • 25.05.2023 г. –неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 13.06.2023 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ и на Х клас
 • 16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VІІ и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 • 06.02.2023 г. за І-ХІI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 • 31.05.2023 г. – І-ІII клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.20223г. – IV-VI клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2023 г. – VII-XI клас (18 учебни седмици )
 • 16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)