ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Седмично разписание

 I смянаII смяна
1 час07:30 - 08:1013:30 - 14:10
2 час08:20 - 09:0014:20 - 15:00
3 час09:20 - 10:0015:20 - 16:00
4 час10:10 - 10:5016:10 - 16:50
5 час11:00 - 11:4017:00 - 17:40
6 час11:50 - 12:3017:50 - 18:30
7 час12:35 - 13:1518:35 - 19:15

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СМЕНИ И КЛАСНИ СТАИ

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2019/2020 ГОДИНА

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 • 16.09.2019 г.

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 • есенна – 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.
 • коледна – 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.
 • междусрочна – 05.02.2020 г.
 • пролетна
  • за І-ХІ клас – 11.04. 2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 16.04. 2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 02.12.2019 г. – неучебен ден по повод патронния празник на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
 • 20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература
 • 22.05.2020 г. – Втори ДЗИ
 • 09.06.2020 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ и на Х клас
 • 11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VІІ и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 • 06.02.2020 г. за І-ХІI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 • 29.05.2020 г. – І-ІII клас (14 учебни седмици)
 • 16.06.2020 г. – IV-VI клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2020 г. – VII-XI клас (18 учебни седмици )
 • 14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)