Със свои презентации се включиха ученици от СУ „Сава Доброплодни“ в 12-то издание на студентската научна конференция „Екология и околна среда”, организирана от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултета по природни науки и Катедра „Биология”.

Подготвени от своя преподавател Веселин Жечев по профилиращия предмет Биология и здравно образование, Благовеста Георгиева от 11.а клас изнесе презентация на тема „Съвременно състояние на почвеното плодородие в България“, Симона Жечева от 11.б представи темата „Човекът и променящата се околна среда“, а Алис Рушанова от 12.а запозна аудиторията с „Кръговрат на Азота“.

Симона Жечева бе отличена с второ място за най-добра презентация.

Традиционната конференция е платформа, в която младите изследователи имаха възможност да представят своите научни разработки в областта на екологията и природните науки на равно с докторанти и преподаватели от страната и чужбина.