СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен е с най-висок точков резултат сред одобрените проекти, според финансовия показател, по КД 2 „Сътрудничество между организации и институции“ –  дейност „Малки партньорски проекти” на програма Еразъм+.

Поредният проект, който спечели училището, този път е насочен към споделяне на знания и умения за формиране на СТЕМ урочни дейности. Продължителността на „Teaching STEM and STEAM together“ е 8 месеца, а общата стойност е 30 000 евро. В рамките на проекта преподаватели от ИКТ,  природни науки и изкуства ще си партнират със свои колеги от Мадейра – Португалия. Те ще водят СТЕМ занятия през месец април. През май португалските учители ще върнат визитата тук.

След приключване на дейностите, уроците ще бъдат обособени и публикувани като авторски ресурси за провеждане на СТЕМ обучения.