Интердисциплинарен СТЕМ урок, съчетаващ обучението по история, литература, информационни технологии и математика, обогати знанията на седмокласници за историческите събития, свързани с Ботевата чета. По време на часа децата имаха възможност да анализират проблеми, прилагайки важни умения като критично мислене, логика и аналитичност, насърчавани от техните учители – Теодора Мишева – история и цивилизации, Ангел Ангелов – информационни технологии, Искра Табакова –  български език и литература и Марияна Пенева – математика.

В хода на урока бяха надградени знанията на учениците за похода на Ботевата чета –подготовка, придвижване, слизане на козлодуйския бряг, маршрут и проведени битки. Чрез математически задачи по модела на НВО, те трябваше да изчислят разстоянието, изминато от кораба „Радецки“ и пътя на Ботевите четници до вр. Вола.

Учениците от 7.а клас разсъждаваха за историческа достоверност и художествена измислица в разказа „Една българка” от Иван Вазов и упражниха знанията си по литература със задачи по модела на НВО.

Визуалното онагледяване включваше работа с 3D принтер и демонстрация на предмети, програмирани за изработка от ученици от 8., 9. и 10. клас като кораба „Радецки“, кремъчно оръжие, прототипи на Черешовото топче и макети литографии на апостолите на революционни окръзи от Априлското въстание.

По време на практическата част класът беше разделен на 4 екипа:

Екип 1 изработи Лапбук „Биографията на Ботев”.

Екип 2 създадоха плакат със стихотворенията на революционера.

Екип 3 ушиха прототип на четническото знаме. Оригиналът е изработен от Петрана Обретенова – дъщеря на Баба Тонка. Знамето е създадено за червеновадската чета от Русенския революционен окръг, но поради разпускане на четата е прибрано. На следващата година Баба Тонка го изпраща на сина си Никола Обретенов, който е част от четата на Ботев. На 17 май 1876 г. четниците слизат на Козлодуйския бряг и развяват това знаме.

Екип 4 изработи лодка, която е свързана с кулминационния момент от разказа „Една българка” от Иван Вазов.