С демонстрация на атрактивни експерименти учители и ученици от СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен се включиха в международната инициатива „Катализиране на действие за нашия океан и климат“ по повод Световния ден на океана – 8 юни. Седмокласници подготвиха изложба с макети и проекти, свързани със Световния океан – химичен състав, физични свойства и биоразнообразие, по идея на г-жа Галена Неделчева – учител по биология и здравно образование. Експозицията включва и проекти на ученици от различни класове, представящи интересни факти от света на химията и биологията.

Ученици от 7.в клас, с помощта на г-жа Елисавета Димова – учител по химия и опазване на околната среда,  демонстрираха химичния процес неутрализация и как да си направим слонска паста.

Учителят по география и икономика Димитър Димитров нагледно представи подводните течения и свойствата на солената вода.

Проект на десетокласници, подготвян под напътствията на г-н Веселин Жечев – учител по биология и здравно образование, представи еволюционните процеси, възникнали първо във водна среда, до появата на най-висшето същество – човека.

Забавната част бе свързана със състезание за най-голям сапунен балон. Как да успеят, им демонстрира г-жа Бистра Тодорова – учител по география и икономика.

Денят 8 юни е определен по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. От 2009 г. насам се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан (общото наименование на непрекъсната водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета).

Океаните покриват около 71% от повърхността на Земята и играят ключова роля в поддържането на живота на нашата планета.

Океаните са дом на около 230 000 известни видове, но учените смятат, че действителният брой може да е в милиони.

Океаните абсорбират около 30% от въглеродния диоксид (CO2), произведен от човешката дейност, което помага да се регулира глобалният климат.

Фитопланктонът в океаните произвежда около 50% от кислорода в атмосферата чрез процеса на фотосинтеза.

Коралните рифове са дом на около 25% от всички морски видове, въпреки че заемат по-малко от 1% от морското дъно.

На дълбочини над 2000 метра съществуват екосистеми, които разчитат на химични реакции (хемосинтеза) вместо на слънчева светлина.

Солеността на океаните е средно около 35 промила, което означава, че в 1 литър морска вода има около 35 грама сол.

По-малко от 20% от океаните са изследвани и картографирани. Големи части от дълбоките океани остават неизследвани и непознати за науката.

 

Всеки може да допринесе за опазването на Световния океан чрез:

Намаляване на употребата на пластмаса.

Образоване на себе си и околните за значението на океаните.

Участие в доброволчески инициативи и събития, свързани с опазването на океаните и моретата.