Днес,  17.06.2021 г., в тържествена обстановка беше сключено  рамково споразумение за съвместна работа между Националния военен университет,  гр. Велико Търново и СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен.

 

Директорът на училището д-р Албена Иванова-Неделчева и бригаден генерал Иван Маламов, командир на Националния военен университет се споразумяха за съвместни дейности в интерес на двете страни –работа по екологични проекти, проекти, свързани с киберсигурността, патриотичното възпитание и изучаване на традициите на българската армия. Домакин на срещата беше полковник доц. д-р инж. Дилян Димитров – декан на факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи “ – Шумен. Получихме съдействието и на началника на Военно окръжие-Шумен подполковник Георги Георгиев.  На срещата присъстваха ученици от 8 и 9 клас – участници в новосформирания Ученически гвардейски отряд към училището. Часовете строева подготовка на младите гвардейци,  която провеждат курсанти от факултет „А ПВО и КИС“, протичат увлекателно в приятелска атмосфера.