Провеждане на поправителни изпити майска сесия
публикувано на 15.05.2023 г.