ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

На 20 юни 2023г. от 9.00ч. в СУ „Сава Доброплодни“ ще се проведе изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство за прием в осми клас.

В деня на изпита училището осигурява акварелен картон с формат 35/50 см. или 35/25см. за работа с графичен материал и глина при избор за работа с пластичен материал.

Необходимите материали, които трябва да има са по избор на ученика: акварел, гваш, сухи или маслени пастели, молив, въглен, креда, туш и др. При работа с пластичен материал пособия по избор: дъска, пластмасов нож и др.

Консултации преди изпита ще се провеждат в Арт пространството (IV етаж) при следния график:

Понеделник 12.35- 13.15ч.- Д. Димитров

Вторник 12.35- 13.15ч. – Д. Абаджиев

Сряда 13.15- 15.00ч. – В. Петрова

Четвъртък 11.40- 13.15- В. Петрова

Петък 12. 35- 13.15ч. – Д. Спасова

Събота 8.30ч.- 10ч. – Д. Димитров

 

МУЗИКА

На 21 юни 2023 г. от 9.00 ч. в СУ „Сава Доброплодни“ ще се проведе изпит за проверка на способностите по музика за прием в осми клас. Изпитът се провежда по график, определен от директора в зала с осигурено пиано.

 

График за явяване на изпит за проверка на способности по музика – 21.06.2023


Консултации преди изпита ще се провеждат както следва:

ПОНЕДЕЛНИК:

13.30 ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА – кабинет акордеон, 2 – ри етаж

16:10 В. НИКОЛОВА – 3 – ти кабинет по народно пеене, 4 етаж

ВТОРНИК:

след 13.30 РАЛИЦА КРУМОВА – кабинет пиано, 2 – ри етаж

СРЯДА :

преди обяд РАЛИЦА КРУМОВА – кабинет пиано, 2 – ри етаж;
13.30 ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА – кабинет акордеон, 2 – ри етаж

ЧЕТВЪРТЪК:

9.20 ; 11.00 ИВА ГЕОРГИЕВА -кабинет гайда и кавал, 4 етаж

ПЕТЪК:

11.30 ЯНКА ДИМИТРОВА – 3 -ри кабинет по народно пеене