Вид на изпита/изпитите Поправителни изпити по учебен предмет или модул

 

Учебен предмет Дата Начален час Място на провеждане Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Чужд език – руски език, ХІ клас ООП 07.07.2021 г. 09:00 ч. Стая № 21 до 14.07.2021 г. кабинет на заместник-директори и електронен дневник
Писмено общуване (руски език), ХІ клас, ПП 08.07.2021 г. 09:00 ч. Стая № 21 до 14.07.2021 г. кабинет на заместник-директори и електронен дневник
Математика, ХІ клас, ООП 06.07.2021 г. 09:00 ч. Стая № 21 до 14.07.2021 г. кабинет на заместник-директори и електронен дневник

 

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.